තරු කිරණ ජෙයා්තිෂ්‍යය පලාපල තරඟයේ 1වටයේ ජයග්‍රාහකයෝ!

පළමු ස්ථානය:

එම්. සී. ජයසිරි – පානදුර

තරු කිරණ මෘදුකාංගය ත්‍යයාගය වශයෙන් ලබා ගන්නා අවස්ථාව

අනෙකුත් ජයග්‍රාහකයන්

සුමනදාස නාමරත්න – වේයන්ගොඩ
එම්. අයස්මා සෙව්වන්දි පීරිස් – මඩපාත
අනුර එන් ගමගේ – තිස්සමහාරාම
ශලනි ලක්මිකා – ත්‍ර‘කුණාමලය
කේ. ඩී. කමලසිරි – පිළියන්දල
ඩබ්. එස්. එල්. මහීපාල – බොරලැස්ගමුව
නවරත්නගේ පියදාස – මාතලේ
උදම් පෙරේරා – රාජගිරිය
සිසිර අබේසේකර – අතුරුගිරිය

One Response to “තරු කිරණ ජෙයා්තිෂ්‍යය පලාපල තරඟයේ 1වටයේ ජයග්‍රාහකයෝ!”

  1. janaka

    please release the correct answer, becoz we are student,of astrology, this answer helpful to study about that

    Reply

Leave a Reply