පුෂ-පක්ෂ අයනාම්සය හඳුන්වාදීම

P.V.R. නරසිංහ රාඹ්

දෙසැම්බර් 31, 2013 (01 වෙළුම)

සැ.යු. සියළුම හිමි කම් කතෘ (P.V.R. Narasimha Rao) සතුය.  කතෘගේ පූර්ව අවසරයකින් තොරව මෙහි කොටසක් හෝ සම්පූර්ණ වශයෙන් කුමන හෝ මාධ්‍යයකින් උපුටා ගැනීම හෝ නැවත ඵල කිරීම නොකළ යුතුය.

 

ආරම්භය

නිරායන ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් හට අයනාම්සය පිළිබඳ විනිශ්චයක් නැතිවීම  දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ගැටළු සහගත තත්වයක් විය. ප්‍රසිද්ධ අයනාම්ස බොහෝ ගණනක් ඇති මුත් ඒවායේ නිවැරදි භාවය පිළිබඳ නිශ්චිත සාක්ෂියක් හෝ පිළිගත හැකි කරුණක් නොවීය.

සූර්‍ය සිද්ධාන්තය මත පදනම්ව දාර්ශනික හා තාර්කික නිගමනයන් ඔස්සේ ලේඛකයාට (නරසිංහ රාඕ) අයනාම්ස ගණනය කළ හැකි ජ්‍යෝතිෂ්‍යය න්‍යායයක් ගොඩනැගීමට හැකිවිය. එම සොයාගැනීම අනෙකුත් ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන්ට සහ ශිෂ්‍යයන් වෙත ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම ලිපිය ලියවේ.

මෙම අයනාම්සයේ නිවැරදි භාවය සනාථ කරන උදාහරණ සහිත ලිපි හා ලේඛන මෙම යොමුව www.vedicastrologer.org/articles/ හරහා ඉදිරි කාලයේ දී ලබා දීමට අදහස් කර ඇත.

 

Image from: https://en.wikipedia.org/wiki/Zodiac#/media/File:Ecliptic_path.jpg
සූර්‍යා සහ පෘථිවියේ ගමන් මාර්ගය නිසා රාශි චක්‍රය අහසේ ඇඳෙන ආකාරය.

 

නිරායන හා සායන රාශි චක්‍ර

සූර්‍යා සායන රාශි චක්‍රය හරහා ගමන් කිරීම නිසා ඍතු භේදය හටගනී. එය නිරීක්ෂණය කළ හැකි සංසිද්ධියකි. උදාහරණයක් ලෙස සූර්‍යා සායන මේෂ රාශියට ඇතුල්වන විට දිවා හා රාත්‍රී කාල සමානව පවතී. එසේම සූර්‍යා සායන කටක රාශියට ඇතුල්වන විට වැඩිම දිවාකාලයක් පවතින දිනය ඇතිවේ. සායන රාශි චක්‍රය ඍතු සමග බැඳි පවතී. එසේම එය නිරීක්ෂණය කළ හැකි සංසිද්ධීන් හා පදනම් ව ඇත. ඒ නිසාම සමහර සංස්කෘතීන් විසින් එය ජ්‍යෝතිෂ්‍යය සඳහා ද භාවිතා කරයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම රාශි චක්‍රය නක්ෂත්‍ර චක්‍රයට සමපාත වී තිබිය යුතුයි. උදාහරණයක් ලෙස මේෂයෙහි අස්විද, බෙරණ, කැති රාශියෙහි කොටසකින් සමන්විත විය යුතුයි. එහෙත් අප සායන රාශි චක්‍රය භාවිතා කරන්නේ නම් නැකැත් තරු කාලයත් සමඟ වෙනස් වේ. ( අස්විද නැකත මේෂ රාශියේ හැර වෙනත් රාශියක තිබිය හැක) නමුත් මෙය සෘෂි භාෂිතයට සම්පූර්ණයෙන්ම පටහැනියි.

අවාසනාවකට අපට නිරීක්ෂණ මඟින් තහවුරු කරගත හැකි සංසිද්ධියකින් මේෂ රාශියේ ආරම්භය නැකැත් තරු සමඟ සමපාත කරවන ස්ථානයක් සොයාගත නොහැක. අප ඇත්තටම දන්නේ මේෂ රාශියේ මේ මේ නැකැත් තරු ද වෘශභ රාශියේ මේ මේ නැකැත් තරු ද තිබිය යුතු බව පමණි. මෙමඟින් අපට ආසන්න වශයෙන් නිරායන ජ්‍යෝතිෂ්‍යයයේ මේෂ රාශිය ඇත්තේ කුමන ස්ථානයේදැයි පැවසිය හැක. නමුත් මේෂ රාශිය පටන්ගන්නා නිවැරදිතම ස්ථානය හඳුනාගෙන නොමැත.

 

අයනාම්සය

අයනාම්සය යනු සායන මේෂයේ ආරම්භය සහ නිරායන මේෂයේ ආරම්භය අතර ඇති වෙනසයි. මෙම වෙනස කාලයෙන් කාලයට වෙනස්වන බැවින් අයනාම්සය සඳහා ලැබෙන අගය කාලයෙන් කාලයට වෙනස් වේ. ඉන්දියාවේ විවිධ ප්‍රදේශ වල විවිධ අයනාම්ස භාවිතා කරන ලදී. මේවා අතර වෙනස විටෙක අංශක 5-6 අතර විය. ඉන්දියානු රජය මඟින් පිහිටුවන ලද ලහිරි කොමිසම මඟින් ප්‍රමිති කරණය කරන ලද ලහිරි අයනාම්සය හඳුන්වා දෙන ලදී. එහෙත් තාමත් විවිධ වේදීය ජ්‍යෝතිෂ්‍යයවේදීන් විවිධ අයනාම්ස භාවිතා කරයි. මේවා අංශක කිහිපයක වෙනසකින් යුක්තය.

යෝගාතර හා ආධාරක තරුව

සියළුම නක්ෂත්‍ර වලට සුවිශේෂී වූ තරුවක් ඇත. එය යෝගාතර නමින් සූර්‍යය සිද්ධාන්තයේ හඳුන්වා දී ඇත. සූර්‍යය සිද්ධාන්තයේ සෑම යෝගාතර තරුවෙහිම නිවැරදිතම නිරායන අක්ෂාංශ දේශාංශ ලබාදී ඇත. (මෙහි දේශාංශය ලෙස නම්කර ඇත්තේ රාශි තලයට, එසේත් නොමැති නම් ක්‍රාන්ති වලයට ඇතිකරන ආනතියයි). තරු සෑමවිටම එකම අක්ෂාංශ දේශාංශයේ නොපවතී. මෙම අක්ෂාංශ කාලයක් සමඟම මඳ වශයෙන් වෙනස් වේ. එම නිසා සූර්‍යය සිද්ධාන්තය විසින් අපට ලබාදී ඇති අක්ෂාංශ දේශාංශ කාලයත් සමඟම මඳ වශයෙන් වෙනස් වේ. එම නිසා සූර්‍යය සිද්ධාන්තය විසින් අපට ලබාදී ඇති අක්ෂාංශ දේශාංශ අපට එපරිද්දෙන්ම භාවිතා කල නොහැක. ඒ කෙසේ වෙතත් යම්කිසි නිශ්චිත තරුවක් අපට ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කරමින් රාශි චක්‍රයට නිශ්චල ලෙස එය සමපාත කලහොත් සූර්‍යය සිද්ධාන්තය මඟින් එම තරුව වෙත ලබාදී ඇති පිහිටීම සෑමවිටම නිවැරදි වේ. අනෙකුත් තරුවල අක්ෂාංශ දේශාංශ පිහිටීම ඉතා කුඩා ප්‍රමාණවලින් වෙනස් විය හැකිමුත් ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කල තරුවෙහි පිහිටීම සෑමවිටම නොවෙනස්ව පවතී.

 

චිත්‍රපක්ෂ අයනාම්සය

චිත්‍රපක්ෂ අයනාම්සය වඩාත් ජනප්‍රිය වී ඇත්තේ ලහිරි අයනාම්සය නමිනි. එම අයනාම්සය ගණනය කිරීමේදී එය රාශි චක්‍රයේ ආධාරක තරුව වශයෙන් භාවිතා කර ඇත්තේ චිත්‍රපක්ෂ (සිත) නැකත ආධාර කරගෙනය. සූර්‍යය සිද්ධාන්තයේ දැක්වෙන පරිදි සිත නැකතේ යෝගාතරය ( යෝගාතර තරුව) නැකැත් තරු අතර දීප්තිමත්ම තරුව ලෙස දක්වා ඇත. එසේම එම තරුව මේෂ රාශියේ සිට දේශාංශ 180 ක් සහ අක්ෂාංශ 02 ක් ක්‍රාන්ති වලයට දකුණින්ද පිහිටා ඇත. ස්පිකා (Alpha Virgonis) නම් තරුව සිත නක්ෂත්‍රයේ ඇති දීප්තිමත්ම තරුවයි. එය එසේ පවතිද්දී චිත්‍රපක්ෂ අයනාම්සය සකසා ඇත්තේ ස්පිකා තරුව සෑම විටම තුලාවේ අංශක 0 වේ පිහිටන ලෙසය.

සම්ප්‍රදායිකව ලහිරි අයනාම්සය ගණනය කරනු ලබන්නේ වටයනලද රේඛීය ගණිත සූත්‍රයක් මඟිනි. නමුත් නවීන පරිඟණක මෘදුකාංග මඟින් (ජගන්නාත් හෝරා මෘදුකාංගය, සහ තරුකිරණ මෘදුකාංගය -පරිවර්ථක-) සෑමවිටම ස්පිකා තරුව නිරායන මේෂයට අංශක 180ක් ඈතින් (තුලාවේ අංශක 0) පිහිටන ලෙස නිවැරදිව ගණනය කළ හැක.

චිත්‍රපක්ෂ අයනාම්සයේ ඇති දෝෂ

1) සූර්‍යය සිද්ධාන්තයට අනුව සිත නැකතේ යෝගාතර තරුව ක්‍රාන්ති වලයට අංශක දෙකක් දකුණින් පිහිටා ඇත. එය එසේ වුවද මේ වන විට ‘ස්පිකා’ තරුව ඇත්තේ ක්‍රාන්ති වලයට අංශක 01ක් දකුණින්ය. එබැවින් එය සූර්‍යය සිද්ධාන්තය මඟින් ලබාදෙන දත්තයන් සමඟ එය නොගැලපේ.

2) වෙනත් පිළිගත් සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථයන්ට අනුව සිත නැකතේ යෝගාතර තරුවෙහි දේශාංශකය එකිනෙකට වෙනස් වේ. උදාහරණයක් ලෙස පිටමහ සිද්ධාන්තය, බ්‍රහ්ම ගුප්ත සිද්ධාන්තය, සිද්ධාන්ත ශේඛරය, සිද්ධාන්ත ශිරෝමණිය සහ ග්‍රහ ලඝාවට අනුව එය තුලාවේ අංශක 03 හි පිහිටා ඇත. තවද මහා සිද්ධාන්තයට අනුව සිත නැකතේ යෝගාතර තරුව පිහිටා ඇත්තේ තුලාවේ අංශක 02 කලා 50 යි.

විවිධ සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථයන්හි ග්‍රහ චලිතය දළ වශයෙන් වෙනස් ලෙස දක්වා තිබිය හැකි අතර ඒවායේ ගණිතමය ක්‍රමද වෙනස්විය හැක. එහෙත් රාශි චක්‍රය නොවෙනස්ව පැවතිය යුතුය. නොඑසේ නම් එය සිද්ධාන්තය නිරවද්‍යය නොවීමක් හෝ වැඩිමනක් වඩාත් ආසන්න අගයන් දක්වා තිබිමක් හෝ විය යුතුය. අඩුම වශයෙන් එය භාවිතයෙන් ආධාරක තරුවේ පිහිටීම වත් නිවැරදිව ගණනය කළ හැකිව තිබිය යුතුය. (තාරකා වල දේශාංශ වෙනස් ලෙස සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ත වල සඳහන් කර ඇත්තේ විවිධ කාල වකවානු වල සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථ ලියාඇති නිසාය. ඒ අනුව ඒ ඒ සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථය ලියා ඇති කාලවලදී යෝගාතර තරුවේ පිහිටීම කාලයට අනුරූපව නිවැරදිව දක්වා තිබෙන්නට ඇත. )

03) සිත නැකත අයනාම්සය ගණනය කිරීම සඳහා  භාවිතයට ගැනීම සාධාරණිය කරණය කළ හැකි දාර්ශනික හෝ ශ්‍රාෂ්ත්‍රානු කූල හේතුවක් නොමැත.

04) ලහිරි අයනාම්සය ගණනය කිරීමේදී තුලා රාශියේ අංශක 0 ට ‘ස්පිකා’ නම් තරුව පිහිටනවා යැයි සම්මත කර ගණනය කළ ද සත්‍ය්‍ය වශයෙන්ම ‘ස්පිකා’ තරුව පිහිටා ඇත්තේ ක්‍රාන්ති වලයට අංශක 01 ක් ආනතිවය. එනම් එම තරුව ක්‍රාන්ති වලය හෝ රාශි චක්‍රය මත පිහිටා නොමැති තරුවකි. මෙහිදී අප කරනු ලබන්නේ ‘ස්පිකා’තරුව ක්‍රාන්ති වලය මතට ප්‍රක්ෂේපණය කර (ගණිතමය වශයෙන් ස්පිකා තරුවෙහි ප්‍රතිබිම්භය රාශි චක්‍රය මතට ගෙන ඒම මගින්) එය තුලාවේ අංශක 0 ට ගෙන ඒමයි.

ක්‍රාන්ති වලය මත පිහිටා ඇති යෝගාතර තරුවක් ආධාරක තරුව ලෙස නිශ්චලව තබාගැනීමෙන් අයනාම්සය ගණනය කිරීම ක්‍රාන්ති වලයට පිටතින් ඇති තරුවක් ක්‍රාන්ති වලය මතට ප්‍රක්ෂේපණය කර අයනාම්සය ගණනය කිරීමට වඩා නිවැරදි ක්‍රමයයි. ඔබට නැවක් මුහුදේ නිශ්චලව තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වූවිට නිශ්චල වූ පොලව මතට එහි නැංගුරම දමා එය නැවට බැඳ තබාගැනීම මිස නිශ්චලව තබාගත යුතු යැයි ඔබ සිතන ස්ථානයට උඩින් හෙලිකොප්ටරයක් නවතා එයට නැව බැඳීමකට මෙය සම කළ හැක.

නිවැරදි අයනාම්සය සෙවීම සඳහා ගත් තවත් උත්සහයන්

වෙනත් යෝගාතර තරුවක් ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කරමින් අයනාම්සය ගණනය කිරීම සඳහා ජ්‍යෝතිෂ්‍යයවේදීන් මෑත වර්ෂවල උත්සහයන් කිහිපයක් ගන්නා ලදී.

උදාහරණයක් ලෙස කාලපුරුෂයාගේ මූලාදර චක්‍රය නිවේදනය කරන මුල නැකත යෝගාතර තරුවක් ලෙස භාවිතා කලයුතු යැයි සමහර ජ්‍යෝතිෂ්‍යයවේදීන් විසින් අනුමාන කරන ලදී. ඉන්පසුව එය (මුල නැකත පිහිටි යෝගාතර තරුව) ධනුවේ අංශක 0 ලෙස අයනාම්සය ගණනය කරන ලදී. මෙම ප්‍රයන්තයේ දෝෂ 04ක් පවතී.

01) සූර්‍යය සිද්ධාන්තයට අනුව මුල නැකතේ යෝගාතර තරුව පිහිටා ඇත්තේ ධනුවේ අංශක 0 හි නොවේ. එය පිහිටා තිබිය යුත්තේ ධනුවේ අංශක 01හිදීය.

02) සූර්‍යය සිද්ධාන්තයටම අනුව මුල නැකතේ යෝගාතර තරුව ක්‍රාන්ති වලයට අංශක 09ක් දකුණින් පිහිටා ඇත. කෙසේවෙතත් ඔවුන් විසින් යෝගාතර තරුව මුල නැකතේ සිට අංශක 12ක් දකුණින් පිහිටන ලෙස භාවිතා කර ඇත.

03) පරාශරයට අනුව කාලපුරුෂයාගේ ප්‍රජනන ඉන්ද්‍රියන් නියෝජනය කරන්නේ වෘශ්චික රාශියයි. ධනු රාශිය විසින් නියෝජනය කරන්නේ කාල පුරුෂයාගේ කලවා ප්‍රදේශයයි. ඒ අනුව ගත්කල ධනුවේ අංශක 0 (ආරම්භය) නම් කලවා ප්‍රදේශයේ ආරම්භයයි. නමුත් මූලාදර චක්‍රය පිහිටා ඇත්තේ කලවා ප්‍රදේශයේ නොවේ.

04) පෙර පරිදිම මූල නැකතේ යෝගාතර තරුව (Shaula) පිහිටා ඇත්තේ නක්ෂත්‍ර වළල්ල තුල නොවේ. එයට අංශක 12ක් දකුණිනි. ඒ අනුව ගත්කලද අයනාම්සය ගණනය කිරීමේ ආධාරක තරුව ලෙස එය භාවිතා කිරීම නුසුදුසුය.

කතුවරයා විසින් (නරසිංහ රාඕ) විවිධ නැකැත් වල යෝගාතර තරු භාවිතයෙන් අයනාම්සය ගණනය කිරීමට උත්සහ කරන ලදී. උදාහරණයක් ලෙසට ඉන්ද්‍රට අයත් දෙට නැකතත් ප්‍රජාපතීට අයත් රෙහෙණ නැකතත් දැක්විය හැක. කෙසේ වෙතත් මෙම උත්සාහයන් මගින් ස්ථීරත්වයක් ඇති විශයානුබද්ධ මූලධර්මයක් සොයාගැනීමට නොහැකි විය.

කටක රාශිය සහ පුෂ නැකත

දාර්ශනිකව කතා කළ හොත්, පුද්ගලයා පැවැත්මට (ඒකීයත්වයට) බැඳතබා ගන්නේ කොඳුනාරටියේ යටම පිහිටි මූලාධර චක්‍රය හරහා නොවේ. එසේම එය සිදුවන්නේ නළල මැද පිහිටි අජ්ඥා චක්‍ර හරහාද නොවේ. එසේම හිස මුදුනේ පිහිටි සහස්‍රා චක්‍රය හරහා ද නොවේ. මූලික ග්‍රන්ථයන්ට අනුව පුද්ගලයාගේ පැවැත්ම ඇත්තේ හදවත තුල පිහිටි ගුහාවේ වැතිරී සිටින දිව්‍යයමය ආලෝකය විසිනි.

පරාශයට අනුව, කාලපුරුෂයාගේ හදවත පිහිටා ඇත්තේ රාශි චක්‍රයේ කටක රාශියට අයත් කොටසේය. ඒ අනුව ගත් විට රාශි වළල්ල ස්ථාවරව තබා ගන්නා ආධාරක තරුව පිහිටිය යුත්තේ කටක රාශියේ පිහිටි නැකතක විය යුතුය. කටක රාශිය තුල නැකැත් 3 ක් පිහිටා ඇත. ඒවා නම්, පුෂ, අස්ලිස සහ මා නැකතේ පාදයකි.

කටක රාශිය නිර්මාණයේ (හටගැනීමේ) රාශිය ලෙසද හඳුන්වයි. භගවත් පුරාණයේ ක්‍රිෂ්ණා දෙවිඳු විසින් සඳහන් කර ඇති පරිදි මීලඟ සත්‍යය යුගය හටගන්නේ පුෂ නැකතේ දී සූර්‍යයා, සඳු සහ ගුරු එකම පිහිටීමට (හරියටම එකම අංශකයකට)  පැමිණ යෝගී වීමෙනි. ඒ අනුව ද ගත්කල පුෂ නැකත යුග චක්‍රය සඳහා ආධාරකයක් වෙමින් යුග චක්‍රය සඳහාද ආධාරක තරුවක් ලෙස භාවිතා වේ.

සූර්‍යය සිද්ධාන්තයට අනුව පුෂ නැකතේ යෝගාතර තරුව ක්‍රාන්ති වලට මතම පිහිටා තිබේ. එම පිහිටීම පුෂ පක්ෂයේ යෝගාතර තරුව ආධාරක තරුව ලෙස භාවිතා කිරීමට හොඳ හේතුවකි. ක්‍රාන්ති වලයට ආසන්නයේ යෝගාතර තරු කිහිපයක් පිහිටා ඇති අතර ක්‍රාන්ති වලය මතම පිහිටා ඇති යෝගාතර තරු ඇත්තේ ඊටත් අඩුවෙනි. ඒවා අතරින් එකක් වන්නේ පුෂ පක්ෂයේ යෝගාතර තරුවයි.

යමෙක් සූර්‍යය සිද්ධාන්තය, බ්‍රහ්ම සිද්ධාන්තය, සෝම සිද්ධාන්තය, වෘද්ධ වශිෂ්ඨ සිද්ධාන්තය, පිටමහ සිද්ධාන්තය, මහා සිද්ධාන්තය, බ්‍රහ්මපුත්ත සිද්ධාන්තය, සිද්ධාන්ත ශේඛරය, සිද්ධාන්ත ශිරෝමණිය සහ ග්‍රහ ලඝාව යන සියළුම සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථ සලකා බලන්නේ නම් ඒ එක් එක් ග්‍රන්ථය මඟින් යෝගාතර තරුවල පිහිටීම වෙනස් ලෙස සටහන් කර ඇත. උදාහරණයක් ලෙස ලහිරි අයනාම්සයට භාවිතා කරන සිත නැකතේ යෝගාතර තරුව සිංහයේ අංශක 03 හි පිහිටා ඇතිබව පිටමහ සිද්ධාන්තය, බ්‍රහ්මපුත්ත සිද්ධාන්තය, සිද්ධාන්ත ශේඛරය, සිද්ධාන්ත ශිරෝමණිය සහ ග්‍රහ ලඝාව දක්වා ඇති අතර මහා සිද්ධාන්තයට අනුව එය පිහිටා තිබිය යුත්තේ සිංහයේ අංශක 02 කලා 50 දීය. ඒ හැර අනෙකුත් සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථ වලට අනුව යෝගාතර තරුව පිහිටා තිබිය යුතු වන්නේ සිංහයේ ආරම්භයේදීමය. (සිංහයේ අංශක 0 දී)

සිත නැකතේ යෝගාතර තරුවේ පිහිටීම සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථයන් කිහිපයකට අනුව විවිධ අගයන් දැක්වූවත් සියළුම සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථ වලට අනුව පුෂ නැකතේ යෝගාතර තරුව කටක රාශියේ 16 වෙනි අංශකය මත පිහිටා ඇතිබව සඳහන් වේ.

විවිධ සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථ වල ග්‍රහයන්ගේ චලිතය වෙනස් ක්‍රම වලට වටයා තිබිය හැක. එසේම ඒවායේ ගණීත ක්‍රම වලද වෙනස්කම් තිබිය හැක. එසේ වුවත් රාශි චක්‍රය එකම ලෙස තිබිය යුතුය. එසේ නොවන්නේ නම් සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථ වල ගණනය කිරීම් සදොස් සහිත හෝ වැඩිමනක් වැටයීම් සහිතව දක්වා ඇති බවට සතීමට සිදුවේ. අඩුම තරමේ ආධාරක තරුවේ පිහිටීම වත් නිවැරදිව දක්වා තිබිය යුතුය. එහෙත් ඉහත සඳහන් කරන ලද සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථ වල සිත නැකතේ යෝගාතර තරුව පිහිටීම ගැන එක මතයක් නැත. එහෙත් පුෂ නැකතේ යෝගාතර තරුවෙහි පිහිටීම ගැන සියළුම සිද්ධාන්ත ග්‍රන්ථ තනි මතයක් දරයි.

පුෂ නැකතේ අධිපතිත්වය දරන්නේ ස්ථාවරත්වය ලබාදෙන ශ්‍රේෂ්ඨතම ග්‍රහයා වන බ්‍රහස්පති (ගුරු) ය. ඉන්ද්‍ර දෙවිඳුගේ සිහසුන අහසේ ස්ථාවර කරගෙන තබා ගැනීම සඳහා බ්‍රහස්පති උපකාර කරන්නාක් මෙන් පුෂ නැකතට රාශි චක්‍රය අහසේ ස්ථාවර කිරීමේ හැකියාව ඇත. පළවෙනි භාවයේ ධී ශක්තිය වෙමින් ගුරු දසවැන්න නිවේදනය කරන ඉන්ද්‍රගේ සිහසුන ස්ථාවර කරන්නාක් මෙන් කටක රාශියේ සිටිනා පුෂ නැකත මඟින් එයින් 10 වැන්න වන මේෂය ස්ථාවර කරගනී. ( සෛධාන්තික පැහැදිලි කිරීම වෙනුවෙන් සංජේ රාත් මහතාට ස්තූතිවන්ත වෙමි)

පුෂ යන්නේ තේරුම වන්නේ විශිෂ්ඨතම හෝ උසස්ම පුද්ගලයා යන්නයි. ‘අවෙස්ටා’ නම්  පෞරාණික සොරොස්ට්‍රීය (ආගමට/දර්ශනයට) අයත් ලියවිල්ලට අනුව Tishtrya (මෙය උච්චාරණය කරනු ලබන්නේ තිෂ ලෙසයි. මෙහි උච්චාරණය සංස්කෘතයේ පුෂ යන වදනට සමානුපාතිකයි) නම් තරුවක් අහසේ ප්‍රධානියා ලෙස නම් කර ඇත. මීට අමතරව පඞචාංගයේ සූර්‍යා සහ සඳුගේ යෝගයන් දක්වා ඇත්තේ පුෂ නැකත මූලික කරගෙනය.

ඉහත සඳහන් සියළුම හේතූන් සලකා බැලූ කළ පුෂ නැකතේ යෝගාතර තරුව රාශි චක්‍රය ගණනය කිරීමට යොදාගන්නා ආධාරක තරුව ලෙස භාවිතා කිරීම  තර්කානුකූල මෙන්ම ශ්‍රාස්ත්‍රානුකූල නිගමනයක් වන්නේය.

පුෂ පක්ෂ අයනාම්සය

සූර්‍ය සිද්ධාන්තයට අනුව පුෂ නැකතේ යෝගාතර තරුව ක්‍රාන්තිවලය මතම (ආනතියක් රහිතව – latitude 0°) මකරයේ 16වන අංශකයේ පිහිටා ඇත.

කටක තාරකා මන්ඩලයේ (තාරකා විද්‍යාවට අනුව) මධ්‍යයේ ‘ඩෙල්ටා කැන්රි’ නම් තරුව පිහිටා ඇත. එසේම එය හරියටම ක්‍රාන්ති වලය (රාශි චක්‍රය) මතම පිහිටා ඇත.

එනයින් පුෂ පක්ෂ අයනාම්සය ලබා ගන්නේ ‘ඩෙල්ටා කැන්රි’ නම් තරැව කටකයේ අංශක 16 යේ පිහිටා ඇතිබව සලකා ගෙනය. ඕනෑම දිනයක් සඳහා එහි ගණනය කිරීම පහත පරිදිය.

01) ගණනය කිරීමට අවශ්‍ය දිනයේ වේලාවේ ඩෙල්ටා කැන්රි තරුවේ සායන ස්ඵුටය (longitude) ගන්න.

02) එයින් අංශක 106 ක් (කටකයේ 16 වෙනි අංශකය) අඩු කරන්න.

03) ලැබෙන පිළිතුර අදාල දිනයේ වේලාවේ අයනාම්සයයි.

සමුද්දේශ අගයන් (උදාහරණ අගයන්)

විවිධ දිනයන් සඳහා පුෂ පක්ෂ අයනාම්සය පහත පරිදි වේ.

*IST = Indian Standard Time (මෙය ශ්‍රී ලංකානු 5:30 වේලා කළාපයට සමානය)

0500 ජනවාරි 1 (6 am IST): 1° 49´ 9.20´´ (අතීතයට ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලද ජූලියන් කැලැන්ඩරයට අනුව)

1700 ජනවාරි 1 (6 am IST): 18° 31´ 49.71´´

1800 ජනවාරි 1 (6 am IST): 19° 55´ 37.30´´

1900 ජනවාරි 1 (6 am IST): 21° 19´ 27.11´´

2000 ජනවාරි 1 (6 am IST): 22° 43´ 19.12´´

2014 ජනවාරි 1 (6 am IST): 22° 55´ 3.87´´

2100 ජනවාරි 1 (6 am IST): 24° 7´ 13.48´´

2200 ජනවාරි 1 (6 am IST): 25° 31´ 9.91´´

2300 ජනවාරි 1 (6 am IST): 26° 55´ 8.55´´

3000 ජනවාරි 1 (6 am IST): 36° 44´ 0.98´´

ජගන්නාත් මෘදුකාගංයේ 7.65 වෙළුමේ සිට මෙම අයනාම්සය ගණනය කිරීමේ පහසුකම ඇතුලත් කර ඇත. (තරු කිරණ මෘදුකාංගයේ ද මෙම පහසුකම ලබා දී ඇත. -පරිවර්ථක-)

ශ්‍රාස්ත්‍රානුකූල විරෝධතාවයන්

බොහෝ ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් ගණනක් ලහිරි අයනාම්සය භාවිත කරන නිසා සමහර ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් විසින් ලහිරි අයනාම්සය වැරදි විය නොහැකි බවට ප්‍රකාශ කළ හැක. මෙහිදී සැලකිය යුතු කරුණු තුනක් ඇත.

 1. සියළු දෙනාම ලහිරි අයනාම්සය භාවිතා නොකරයි.  ක්‍රිෂ්ණමූර්ති පද්ධතිය භාවිතා කරන ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් විසින් ක්‍රිෂ්ණමූර්ති අයනාම්සය භාවිතා කරයි. ඒ අතර තවත් ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් පිරිසක් රාමන් අයනාම්සය ද තවත් පිරිසක් රේඛීය සූර්‍ය සිද්ධාන්ත අයනාම්සය ද භාවිතා කරයි. ලහිරි අයනාම්සයට අමතරව තවත් බොහෝ ප්‍රසිද්ධ අයනාම්ස ගණනාවක් ඇත. මෙම අයනාම්ස භාවිතා කරන අනුගාමිකයන් ඒවා භාවිතයෙන් සාර්ථක අනාවැකි ප්‍රකාශ කරන අතර එම අයනාම්සය නිවැරදි බවට ඔවුන් තුල පැහැදීමක් ඇත.
 2. බොහෝ ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් පිරිසක් පලාපල කථනයේ දී  ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ රාශි චක්‍රය (ලග්න කෙන්ද්‍රය) යි. එය අයනාම්සයේ වෙනස් වීම මත වෙනස් වන්නේ ඉතා සුළු වශයෙනි. වර්ග කේන්ද්‍ර භාවිතා කරන අය අතර වුවද ප්‍රායෝගික භාවිතයේ දී ප්‍රධාන වශයෙන් රාශි කේන්ද්‍රයට (ලග්න කේන්ද්‍රය) මුල්තැන දීම දැකිය හැක.

  ඔවුන් රාශි කේන්ද්‍රයෙන් (ලග්න කේන්ද්‍රයෙන්) දුටු කාරණය වර්ග කේන්ද්‍ර වලින් ස්ථීර කරයි දැයි සොයා බලන්නේ රාශි කේන්ද්‍රය අභිබවීම වර්ග කෙන්ද්‍රයට කළ නොහැකි බව පවසමිනි. ඔවුන්ගේ වර්‍ග කේන්ද්‍ර පිලිබඳ ඇති අවිශ්වාසයට හේතුව ඔවුන් භාවිතා කරන ගණිත ක්‍රමය වර්ග කේන්ද්‍ර සඳහා භාවිතා කළ හැකි මට්ටමේ ක්‍රමයක් නොවීම විය හැක.
 3. අයනාම්ස භාවිතය වඩාත් වැදගත් වන්නේ වර්‍ග කේන්ද්‍ර භාවිතයේ දී ය. එසේ වුවත් ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් විසින් භාවිතා කරන වර්ග කේන්ද්‍ර ගණනය කරගැනීම පිළිබඳව ඇති අර්ථකතන සැක සහිතය. එසේම, පරාශරය වැරදි ලෙස අර්ථකතනය දැක්වීමද මේ අතර වේ.

  උදාහරණයක් ලෙස අධ්‍යයාපනය ගැන සොයන 24 වන වර්ග කේන්ද්‍රය (D24 – චතුර්විංශාංශය) ගණනය කිරීම පිළිබඳව http://www.vedicastrologer.org/articles වෙබ් ලිපිනයේ ඇති “Correct Siddhamsa Chart of Parasara” ලිපියෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගත හැක. අද කාලයේ ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් 24 වන වර්ග කේන්ද්‍රය ගණනය කිරීමේදී ඔත්තේ රාශි වලදී සිංහයේ සිට කටකය දක්වා ද ඉරට්ටේ රාශි වලදි කටකයේ සිට මිථුනය දක්වා ද රාශි 24කට බෙදා එය සමපාත කරයි. මෙහි සැකසුමම වැරදි සහගතය. ඉරට්ටේ රාශි වලදී කටකයේ සිට මිථුනය දක්වා ගණනය කිරීම වෙනුවට කටකයේ සිට සිංහය දක්වා වාමාවර්ථව(අවරෝහණ ක්‍රමයට කටක මිථුන ආදී ලෙසට) ගණනය කළ යුතුය. පරාශර ඍෂි විසින් මෙය පැහැදිලිව දක්වා ඇතත් එහි පරිවර්ථක විසින් එය වැරදියට තේරුම් ගෙන ඇත.

  මෙවන් දෝෂ සහිත ගණිත ක්‍රම භාවිතා කරමින් සාදන වර්‍ග කේන්ද්‍ර ඇති විටදී වර්‍ග කේන්ද්‍ර භාවිතා කිරීමට කැමති ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් පවා එය වචනයට පමණක් සීමා කිරීම පුදුමයක් නොවේ.  මේ ආකාරයට ජ්‍යොතිෂ්‍යයයේ දැනට සම්මත වී ඇති මත කිහිපයක්ම නිවැරදි විය යුතු අතර ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධය.

  මෙසේ පැහැදිලි කරගත් කරුණු අනුව ගත්විට “මම ඉතා සාර්ථක ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදියෙක් වන අතර මම භාවිතා කරන අයනාම්සය ඒ අනුව නිවැරදි විය යුතුයි” යැයි නගන තර්කය සඳහා සහයෝගයක් නොලැබේ. මෙයින් පැහැදිලි වන්නේ ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් විසින් එකිනෙකට පරස්පර විරෝධී ගණිත ක්‍රම භාවිතා කරමින් සාර්ථක පලාපල කථනයක් සිදු කළත් ඔවුන් විසින් භාවිතා කරන තාක්ෂණය වන්නේ සංවේදනය (ගුප්තවිද්‍යාවන් හැදෑරීමේදී ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදියා තුල ගොඩ නැගෙන අධ්‍යාත්මික හැකියාව) වන අතර එහිදී ගණිත කර්ම වල ඇති නිවැරදි භාවය අඩු වටිනාකමක් ගෙන ඇති බවත්ය. එසේ වුවත් අයනාම්සය පිළිබඳව ඇති ගැටළුව සඳහා එකඟතාවයක් ලැබෙන්නේ නැත.

  කෙසේවෙතත් පාරම්පාරික ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් විසින් භාවිතා කරන රේඛිය සූර්‍ය සිද්ධාන්ත අයනාම්සය පුෂ පක්ෂ අයනාම්සයට ඉතා ආසන්නය. එසේම පුෂපක්ෂ අයනාම්සය රාමන් අයනාම්සයට ද ආසන්න වේ. සාර්ථක ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් අතර අතිසාර්ථකම ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදියෙකු ලෙස B.V. රාමන් මහතා පසුගිය ශතවර්ෂය හෝ දෙක ඇතුලත ප්‍රසිද්ධ විය. ඒ අනුව ගත්කළ ද පලාපල පුරෝකථනයේ සාර්ථකත්වයට ලහිරි අයනාම්සය යොදාගත යුතු බව කෙනෙකුට තර්ක කළ නොහැක.

පුෂ පක්ෂ අයනාම්සය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වේ ද

පුෂ පක්ෂ අයනාම්සය භාවිතයෙන් ජ්‍යෝතිෂ්‍යය මූලධර්ම ක්‍රියාත්මකවන ආකාරය පිලිබඳව ලියවුනු ලිපි අපගේ වෙබ් අඩවිය (http://www.vedicastrologer.org/articles) හරහා කියවිය හැක. ආරම්භයක් ලෙස “Two Novel Transit Principles: Based on Longitude Correlations” ලිපිය කියවන ලෙස යෝජනා කරමි.

මා විසින් වැඩිමනක්ම ගණනය කිරීම් හා එහි නිවැරදි භාවිය ද ජ්‍යේතිෂ්‍යය හා බැඳුනු තාර්කික ක්‍රමවේදයන් ගැනද වැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. ඒ සම්බන්ධව ලියවුන ලිපි එහි පලකරනු ඇත.

ජ්‍යෝතිෂ්‍යය ඉගෙන ගන්නා අය සහ ඒ පිලිබඳව පර්යේෂණ කරන අය විසින් මෙම අයනාම්සය භාවිතා කොට පර්යේෂණ සිදු කොට ජ්‍යෝතිෂ්‍යය සිද්ධාන්ත අතර බිඳි ගිය ගිය සම්බන්ධතා සොයා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරමි.

මතකයේ තබා ගත යුතු කරුණු කිහිපයක්,

 1. යමෙක් රාශි චක්‍රය (ලග්න කේන්ද්‍රය) පමණක් භාවිතා කරයි නම් අයනාම්සයේ වැදගත් කම අඩුය. අයනාම්සය වෙනස් වීම මත චරකාරකත්වය වෙනස් විය හැකි වුවද, ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් අතර එය භාවිතා කරන ආකාරය පිලිබඳව නිවැරදිම ක්‍රම වේදයක් නැති නිසා එහි වැදගත් කම අඩුය. එසේම නැකත් මත පදනම් වූ දසා වල ගණනය කිරීම් අයනාම්සය මත වෙනස්විය හැකි වුවද එය උපන් වේලාවට වඩා සංවේදී වන බැවින් එම තොරතුරු මත යැපිය නොහැක.
 2. වර්ග කේන්ද්‍ර භාවිතා කිරීමේ දී ( විශේෂයෙන්ම ඉහල වර්ග කෙන්ද්‍ර)  අයනාම්සයට සංවේදී විය හැක. එසේ වුවත්, වර්ග කේන්ද්‍ර කිහිපයක ගණනය කරන ක්‍රමවේදය පිලිබඳව පැහැදිලි මතකයක් නැත. යමෙක් වර්ග කේන්ද්‍ර භාවිතා කරයිනම් ඔහු විසින් නිවැරදි ක්‍රමවේදයට එය ගණනය කළ යුතු ය. ඒ පිලිබඳව මාගේ දැක්මට අනුව ලියවුනු ලිපි ඉදිරියේ දී පල කෙරෙනු ඇත.
 3. ඍෂි වරුන් විසින් අපට විවිධ දසා ක්‍රම ගැන කියා දී ඇතත් ජ්‍යෝතිෂ්‍ය්‍ය වේදීන් විසින් භාවිතා කරනු ලබන්නේ එක් ක්‍රමයක් හෝ දෙකක් පමණි. යමෙකු හට ජන්පත්‍රය තුල ඇති විශිෂ්ඨ සම්බන්තාවයන් දැකීමට අවශ්‍යය නම් නිවැරදි දසාව ද නිවැරදි වර්ග කේන්ද්‍රය ද නිවැරදි අයනාම්සය ද භාවිතා කළ යුතු ය. සමහර විට මෙයින් එකක් හෝ නිවැරදිව සම්බන්ධ කර නොගත් විට ප්‍රතිපලය අපහැදිලි විය හැක.
 4. මිනිසුන් විසින් කාලයක් තිස්සේ පුරුදු පුහුණු කරගත් වැරදි ආකල්ප ඇති බව හොඳන් මතක තබා ගත යුතුයි. නිවැරදි දැනුම සොයා යෑමේ දී වැරදි ඉගන ගැනීම් නිවැරදි කරගනීමට සූදානම් විය යුතුය. විවෘත මනසකින් සහ තියුණු බුද්ධියකින් යුක්තව කල්පනාකාරීව සිටිය යුතු ය.

මෙම අයනාම්සය සමගින් විවිධ පර්යේෂණ සිදු කිරීමට ද මා විසින් ලියා ඇති අනෙකුත් සෛද්ධාන්ති කරුණු ගැන පරේෂණ සිදු කිරීමට ඔබට පූර්ණ නිදහස ඇත. එසේම මෙම ලිපිය ඔබ දන්නා ජ්‍යෝතිෂ්‍යය ගැන උනන්දු අය අතර බෙදා ගන්නා මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

පරිවර්තක සටහන්.

රාශි චක්‍රය

පෘථිවිය වටා සූර්‍යා ගමන් ගන්නා මනඃකල්පිත මාර්ගය හඳුවන නමයි. තාරකා විද්‍යාෙව් දී  ක්‍රාන්ති වලය යන නමින් මෙය හැඳින්වේ. ජ්‍යෝතිෂ්‍යයේ දී අප රාශි සහ නැකැත් වලට බෙදන්නේ මෙම මාර්ගයයි. ලිපිය තුලදී ක්‍රාන්තිවලය සහ රාශි චක්‍රය යන යෙදීම් ඒ ඒ තැනට උචිත ආකාරයෙන් භාවිතා කොට ඇති බව සලකන්න.

රාශි කේන්ද්‍රය

සිංහළෙන් මෙම යෙදුම වැඩිමනක් භාවිතේ නොයුදුන ද මෙය කේන්ද්‍ර සටහන හඳුන්වන තවත් නමක් ලෙසට සිතීම වරදක් නැත. රාශිය මත පදනම්ව අඳිනා කේන්ද්‍රය යන්න මෙහි අදහසයි. ලග්න කේන්ද්‍රය ද රාශි කේන්ද්‍රය කි. රාශි කෙන්ද්‍රය උදා ලග්නය මූලික කොට ඇඳීමේ දී අප එයට ලග්න කෙන්ද්‍රය යැයි සටහන් කරමු. මෙම ලිපියේ දී රාශි කෙන්ද්‍රය නමින් බාවිතා කිරීමේ දී විශේෂයෙන් අදහස් වන්නේ “නවාංශකාදී වර්ග කේන්දවලට අයත් නොවන” යන අදහසි නි.

 

පරිවර්ථනය,
දසුන් සමීර වීරසිංහ.
තරු කිරණ මෘදුකාංගයේ නිර්මාතෘ
පරිවර්ථනය කතෘ තුමන්ගේ  (P.V.R. නරසිංහ රාඹ් ගේ) අවසරය සහිතව සිදුකර ඇත.

 

3 Responses to “පුෂ-පක්ෂ අයනාම්සය හඳුන්වාදීම”

 1. Tharanga

  Athi wishishta lipiyaki.. thank you very much..

  Reply
 2. gunasoma

  have you think about movement of the sun in galaxy.

  Reply

Leave a Reply