තරු කිරණ – පලාපල තරඟය

පහත කේන්ද්‍ර සටහන මියගිය කාන්තාවකගේය. ඇය මියගිය ආකාරය හා කාලය පිළිබඳව ඔබගේ ජ්‍යෝතිෂ්‍යය විග්‍රහයට අපෙන් තිළිණ. ජයග්‍රාහී හා තෝරාගත් විග්‍රහයන් අපගේ වෙබ් අඩවියේ පලකෙරේ.

 • පළමු ත්‍යාගය සඳහා තරු කිරණ මෘදුකාංගයක් නොමිලේ.
 • තවත් පස් දෙනෙකුට කැමැත්ත පරිදි රු. 3,000 ක් වටිනා ජ්‍යෝතිෂ්‍යය ග්‍රන්ථ කට්ටලයක් හෝ තරු කිරණ සඳහා රු. 10,000 ක වට්ටමක්.
 • විශිෂ්ඨ ජ්‍යෝතිෂ්‍යය විග්‍රහයන් සඳහා සැනසිලි ත්‍යාග.

තරු කිරණ - පලාපල තරඟය
ඔබට කැමති ජ්‍යෝතිෂ්‍යය සම්ප්‍රධායක් (වේදීය ජ්‍යෝතිෂ්‍යය, ක්‍රිෂ්ණමූර්ති පද්ධතිය, ශ්‍රීපති පද්ධතිය හෝ බටහිර ජ්‍යෝතිෂ්‍යය) භාවිතා කළ හැක.
පිළිතුරේ නිරවද්‍යයතාවයට වඩා ඔබගේ පිළිතුර ජ්‍යෝතිෂ්‍යය ශ්‍රාස්ත්‍රානුකූල වීම අප විසින් වඩා අගයන බව සිහියේ තබා ගන්න. එහිදී මිය ගිය ආකාරය තොරා ගැනීමේ දී ඔබ භාවිතා කරන ලද ජ්‍යෝතිෂ්‍යය සිද්ධාන්ත පැහැදිලිව දක්වා තිබීම ඉතා වැදගත් වේ. පිළිතුරු බාර ගන්නා අවසන් දිනය මාර්තු 14 වේ.
ජයග්‍රහණය පිළිබඳ අවසාන තීරණය සිග්මා ඩිජිටල් සමාගම සතුවේ.

සියළුම පිළිතුරු අතරින් නිවැරදි පිළිතුරු තෝරා ගන්නා නිසා ඔබගේ පිළිතුරු හෝ අදහස් ප්‍රසිද්ධියට පත්කිරීම ඔබටම අවාසිදායක විය හැක. ඒ නිසා ඔබගේ පිළිතුරු කමෙන්ට් ලෙස මෙහි සටහන් කරීමෙන් වලකින්න.

ජ්‍යෝතිෂ්‍යානු කූලව විග්‍රහයක් ඇතුලත් විය යුතුම නිසා පිළිතුර නිවැරදි වීම පමණක් අප සලකන්නේ නෑ. ඔබ පිළිතුරට ලඟාවූ ආකාරය ජ්‍යෝතිෂ්‍යය පදනමකින් විස්තර සහිතව දැක්විය යුතුයි. ජග්‍රහාකයන් තේරීමේදී මූලිකත්වය ලබා දෙන්නේ මරණය සිදුවූ ආකාරය නිවැරදිව තෝරාගැනීමටයි. කාලය වැදගත් කර ගනුයේ දෙවනුවටයි.

සම්පූර්ණ කේන්ද්‍ර සටහන මෙතනින් භාගත කරන්න.
Download (සම්පූර්ණ කේන්ද්‍ර සටහන)

ඔබගේ පිළිතුර නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ හැඳුනුම්පත් අංකය සමඟ
සිග්මා ඩිජිටල්, 6A/39, නව ගාළුපාර, කොරළවැල්ල, මොරටුව” ලිපිනයට හෝ
info@tharukirana.com ඊමේල් ලිපිනයට යොමු කරන්න.

 

12 Responses to “තරු කිරණ – පලාපල තරඟය”

 1. Dilani

  Hisata ella wu paharak nisa miya yanna athai ma wishwasa karanawa

  Reply
  • Admin

   සියළුම පිළිතුරු අතරින් නිවැරදි පිළිතුරු සති දෙකකට පසුව තෝරා ගන්නා නිසා ඔබගේ පිළිතුරු හෝ අදහස් ප්‍රසිද්ධියට පත්කිරීම ඔබටම අවාසිදායක විය හැක. ඒ නිසා ඔබගේ පිළිතුරු කමෙන්ට් ලෙස මෙහි සටහන් කරීමෙන් වලකින්න.

   ජ්‍යෝතිෂ්‍යානු කූලව විග්‍රහයක් ඇතුලත් විය යුතුම නිසා පිළිතුර නිවැරදි වීම පමණක් අප සලකන්නේ නෑ. ඔබ පිළිතුරට ලඟාවූයේ කිනම් ජ්‍යෝතිෂ්‍යය පදනමකින්න යන්න විස්තර සහිතව දැක්විය යුතුයි.

   Reply
 2. Indika

  She is not Died

  Reply
  • Admin

   ඇය අනිවාර්යෙන් මියගොස් ඇති බව අප ඔබට සඳහන් කර සිටිනවා. මෙහිදී තරඟ කරුවන් විසින් ජ්‍යෝතිෂ්‍යය මූල ධර්ම භාවිතා කරමින් කළ යුත්තේ ඇය මිය ගියේ කෙසේ ද?(කුමන ආකාරට ද යන්න) සහ ඇය මිය ගිය කාලය පමණයි.

   Reply
   • Sarath Mahipala

    Thank you very much organizing a competition like this. It gave us a challenge . Please give us the correct answer after March 14th . We are studying astrology. We need facts.

    thank you
    Sarath Mahipala

    Reply
 3. Sarath Mahipala

  Thank you very much for organizing a competition like this. It gave us a challenge. Please give us the correct answer after 14th March. We are studying astrology. We need facts.

  Thank you
  Sarath Mahipala

  Reply
 4. Tharanga

  onna mamath uththarayak ewwa..

  Reply
 5. Rohan

  I think I missed your competition, if you can extend closing date by one week, I can submit my answer.

  Reply
 6. Sumanadasa Namarathna

  I am waiting for the correct prediction of the contest.
  Thanks.

  Reply
 7. sithara

  Daru prasuuthiyakin ho garbashaye pilikawak nisa, ek then wei, miya giya,1985-1993 athra kalaye miya giya

  Reply

Leave a Reply